background
Бид таны амжилтын баталгаа
МОНЛОЖИСТИКС Транзит the design conscious.

Монголын нутгаар дамжин өнгөрөх бүх төрлийн транзит тээврийн үйл ажиллагаа, түүнтэй холбогдон гарах аливаа ложистик үйлчилгээний шийдлүүдийг олон улсын зах зээлийн хэрэгцээ, чанарын шаардлагад нийцүүлэн, мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах нь бидний үүрэг юм.

background

Мөн түүнчлэн манай транзит тээвэр ложистиксийн үйлчилгээ нь зөвхөн Монголын нутгаар хязгаарлагдахгүйгээр хөрш зэргэлдээ ОХУ ба БНХАУ-ын нутгаар танзитаар хил болон далайн боомтуудаар дамжин хийгдэх холимог тээвэрлэлтийн шийдлээр өрнө дорнийг холбож, эцсийн хэрэглэгчдийг хамгийн түргэн шуурхай, найдвартай үйлчилгээгээр ханган, “Бүс ба Зам” санаачлагын хүрээнд Евро-Азийн транзит төв корридор болох Монголын корридорын хөгжилд өөрийн бодит хувь нэмрээ оруулахад оршино.


Иймд бидний транзит тээврийн үйл ажиллагаа төмөр замаар тээвэрлэгдэж буй одоогийн чингэлгийн галт тэрэгний зохион байгуулалтаас илүү өргөн цар хүрээг хамрах болно.

background

Транзит чингэлэгийн галт тэрэг

Хятад, ОХУ хоорондох төмөр замын транзит

Холимог транзит тээврийн ложистик үйлчилгээ

Тусгай зориулалт, нөхцөл бүхий транзит тээвэр

Бүх төрлийн холимог тээвэрлэлт (Чингэлэг транзит)

Бүх төрлийн транзит тээвэр бүрдүүлэлт, ложистик шийдэл

background